نقش رستوران های سیار در تبلیغات

رستوران سیار خود را تصور کنید که با صف طولانی از مشتریان روبه روست و با عکس های مهیج روی بدنه در شهر خودنمایی می کند.

یکی از مزایای رستوران های سیار نقش تبلیغاتی آنهاست. رستوران های سیار در شهر حرکت می کنند و تبلیغات شما را در معرض دید عموم قرار می دهند. فضایی که رستوران های جهت تبلیغات در اختیار صاحبان آن قرار می دهد، قابل مقایسه با رستوران های ثابت نیست.

رستوران های ثابت زمانی می توانند تبلیغات خود را به معرض نمایش بگذارند که مشتری در رستوران مستقر شود. مشتری پس از ورود در رستوران می تواند تحت تاثیر دکور، عکس ها و خدمات رستوران قرار گیرد. حال آنکه رستوران های سیار با طراحی های جالب روی دیوار ماشین خود هر مخاطبی را جلب می کنند. آنها مجبور نیستند بنشینند تا مشتری به آنها مراجعه کند و تبلیغات آنها را ببیند.

تریلرهای مواد غذایی در مناطق و محیط های مختلفی گذر می کنند و همین امر موجب می شود تا توجه مخاطبان زیادی به رستوران جلب شود. آنها حتی می توانند تبلیغات شرکت های دیگر را نیز برعهده گرفته و یک مشارکت تجاری را هدایت کنند.

pic728205210001