طراحی کترینگ

1- طراحی نقشه: ویونا بر اساس نوع کاربری و پس از سفارش مشتری، نقشه مربوطه را به صورت دو بعدی تهیه می کند تا مشتری با بهترین حالت ممکن ،امکان انتخاب داشته باشد.

2- طراحی داخلی : اگر مایلید در داخل کترینگ خود محل خواب قرار دهید می توانید طراحی آن را به ویونا بسپارید.

3- طراحی تبلیغاتی : برای ایجاد یک برندینگ قوی و جلب مشتری نیاز مند یک طراحی بیرونی مدرن و جذاب هستید تا مشتریان را به سوی خود جلب کنید.

تحویل کترینگ

برای تحویل کترینگ سیار معمولا 60-45 روز کاری باید در نظر بگیرید. این زمان بسته به نوع سفارش مشتری و تجهیزات مورد نیاز ممکن است متغیر باشد .

ویوناکو

pic969205210001